Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011.

 

1.      Számviteli beszámoló

 

A Reformkori Hagyományőrzők Társasága Balatonfüred 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1733 ezer Ft, a saját tőke 1723 ezer Ft. A részletes kimutatást az alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmazza, amely a jelentés elválaszthatatlan részét képezi.

 

2.      Költségvetési támogatás felhasználása

2011. évben költségvetési támogatásban nem részesült az alapítvány.

 

3.      Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

 

Tárgyévben a Társaság 1050 ezer Ft támogatást kapott a helyi Önkormányzattól, ebből 800 ezer Ft-ot az EU-s rendezvényen való részvétel költségeinek finanszírozására, 200 ezer Ft-ot működési célú felhasználásra, 50 ezer Ft-ot a Magoncok erdélyi kirándulására. A támogatások elszámolása megtörtént. 35 ezer Ft támogatást kapott az egyesület az Alsóörsi Önkormányzattól, melynek működési célú felhasználása és elszámolása szintén megtörtént.

Magánszemélyek szponzorációjaként 1610 ezer Ft érkezett a Társasághoz.

 

4.      Vagyon felhasználása

Nyitó pénzeszközök: 97 eFt

Bevételek: 3210 eFt

Kiadások: 2656 eFt

Záró pénzeszközök: 711 eFt

 

5.      A közhasznú szervezet  vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

A vezető tisztségviselők önkéntesen, társadalmi munkában látják el feladataikat.

 

6.      Cél szerinti juttatások

A rendhagyó történelemóra keretében részt vevő gyermekek, „Magoncok” erdélyi jutalom  kirándulásához való hozzájárulás 130 ezer Ft összegben. A kirándulás keretén belül a hagyományok őrzésének megismerése volt a cél.

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az egyesület az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezte tevékenységét 2011. évben. Célunk a reformkori idők képviselete rendezvényeken. Bemutattuk a kor viseletét, a palotás táncot. Részt vettünk a Balatonfüreden tartott EU-s rendezvényen, de természetesen ott voltunk valamennyi helyi kulturális eseményen, felvonuláson. A reformkori hagyományok őrzése és bemutatása nem csak helyi szinten valósult meg, hanem más települések rendezvényein is, valamint a testvérváros, Opatija hagyományőrző rendezvényén.

 

Balatonfüred, 2012. április 27.

 

Schindele Györgyné
a társadalmi szervezet vezetője