Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. évről

 

  1.      Számviteli beszámoló

A Reformkori Hagyományőrzők Társasága Balatonfüred 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2414 ezer Ft, a saját tőke 2072 ezer Ft. A részletes kimutatást az alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmazza, amely a jelentés elválaszthatatlan részét képezi.

 

2.      Költségvetési támogatás felhasználása

2012. évben költségvetési támogatásban nem részesült az alapítvány.

 

3.      Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

 Tárgyévben a Társaság 1785 ezer Ft támogatást kapott a helyi Önkormányzattól, ebből 1755 eFt rendezvényen való részvétel költségeinek finanszírozására, 30 ezer Ft-ot palotás tánccipő beszerzésére. A támogatások elszámolása megtörtént. 80 ezer Ft támogatást kapott az egyesület az Alsóörsi Önkormányzattól, melynek működési célú felhasználása és elszámolása szintén megtörtént.

Társaság szponzorációjaként 20 ezer Ft érkezett a Társasághoz.

 

4.      Vagyon felhasználása

Nyitó pénzeszközök                                       711 eFt

Bevételek                                                        5953 eFt

Kiadások                                                           6195 eFt

Záró pénzeszközök                                         469 eFt

 

5.      A közhasznú szervezet  vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

A vezető tisztségviselők önkéntesen, társadalmi munkában látják el feladataikat.

 

6.      Cél szerinti juttatások

Cél szerinti juttatások 2012. évben nem voltak.

 

7.  A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az egyesület az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezte tevékenységét 2012. évben. Célunk a reformkori idők képviselete rendezvényeken. Bemutattuk a kor viseletét, a palotás táncot. Részt vettünk a Balatonfüreden tartott EU-s rendezvényen, de természetesen ott voltunk valamennyi helyi kulturális eseményen, felvonuláson. A reformkori hagyományok őrzése és bemutatása nem csak helyi szinten valósult meg, hanem más települések rendezvényein is, valamint a testvérváros, Opatija hagyományőrző rendezvényén.

 

Balatonfüred, 2013. március 22.

 

 Schindele Györgyné

a társadalmi szervezet vezetője